Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Nghiệp
  18 Tháng bảy 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Vậy mới có thời gian ngồi đây tám chuyện đấy :v
  18 Tháng bảy 2019
 3. temotojirimo12
  18 Tháng bảy 2019
 4. hoa du
  hoa du
  liệt rồi mới phải ngồi đấy m
  18 Tháng bảy 2019
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  m nói t mới nhận ra đấy :v
  18 Tháng bảy 2019
 6. hoa du
  hoa du
  quay ra nằm cho sang m ạ...
  18 Tháng bảy 2019
 7. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  T chua muốn chết :v
  18 Tháng bảy 2019
 8. hoa du
  hoa du
  :v
  thế m muốn giề??
  18 Tháng bảy 2019
 9. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Đứng :v
  18 Tháng bảy 2019
 10. hoa du
  hoa du
  liệt rồi m
  gọi vk m qua dìu đi đi
  18 Tháng bảy 2019
 11. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Vk còn bận trăm công ngàn ziệc , t phải đi cơm nước đây
  18 Tháng bảy 2019
 12. hoa du
  hoa du
  ờ bai m
  nhớ đảm đang nha
  18 Tháng bảy 2019
 13. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Hic -.-
  18 Tháng bảy 2019
-->