Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Đăng Bình

 1. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  :), a nè mấy câu CFC,.. ko bt khoanh bừa :)
  17 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  có mấy câu sai đề nên mất điểm oan anh ạ :(
  17 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  điểm gần bằng điểm liệt
  17 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Đăng Bình
  17 Tháng bảy 2019
 5. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  a nè :) mất 2 câu -.-
  17 Tháng bảy 2019
 6. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  bay 2 câu lí thuyết, 2 câu sai đề
  17 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Đăng Bình
  17 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  cao vậy á~
  17 Tháng bảy 2019
 9. Kayaba Akihiko
  17 Tháng bảy 2019
 10. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  cao -.- , quá thấp ấy chứ
  17 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Đăng Bình
  17 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  "thấp" lắm :)
  17 Tháng bảy 2019
 13. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  vừa làm hóa vừa làm anh để chìu đi hk :) , mấy bài TN có mẹo hay mà
  17 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  hơn em 26 - 17 = ... gì gì đó, nói chung là cao hơn nhiều :(
  17 Tháng bảy 2019