Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thái Minh Quân

 1. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  - chúc mừng thầy :>
  17 Tháng bảy 2019
 2. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  cảm ơn nhỏ nha !
  17 Tháng bảy 2019
 3. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Chúc mừng thầy nha
  18 Tháng bảy 2019
 4. YuuDuong
  YuuDuong
  chúc mừng ông bác nha
  19 Tháng bảy 2019
 5. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Dạ cảm ơn chịy nhiều nghen
  19 Tháng bảy 2019
 6. YuuDuong
  YuuDuong
  :D
  ngoan :p
  19 Tháng bảy 2019
 7. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Dạ dạ dạ, okayyyyy chịy nhỏ nha! Phải làm việc và ko thích chờ đợi là hạnh phúc, kkk
  19 Tháng bảy 2019
 8. YuuDuong
  YuuDuong
  ????????
  haizzzzzzzz, chụy bắt đầu rối não vs câu nói của bé roài, kkkkkkk
  19 Tháng bảy 2019
-->