Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Mới mở miệng ra: " haha, bạn được 2 triệu "
  Lần nữa: " Haha bạn được 10 triệu "
  ._.
  17 Tháng bảy 2019
 2. hoa du
  hoa du
  ủa bạn nào cái gì hả Cương???
  17 Tháng bảy 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ngồi xàm đó m ._. Anh chị em nhà t nó vậy đấy :v
  17 Tháng bảy 2019
 4. hoa du
  hoa du
  =-=
  Cương xàm ke
  17 Tháng bảy 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Họ hàng t chứ bộ :v
  17 Tháng bảy 2019
 6. hoa du
  hoa du
  ...
  17 Tháng bảy 2019
-->