Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Đắng!
  Đắng!
  là sao nhỉ 24 30
  17 Tháng bảy 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Test HV CLB Hóa đó chị
  17 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng bảy 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Em cũng vậy , tức ghê luôn , câu khó lại đúng :v
  17 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nchung làm nhanh săp đến sử, sinh, lí
  17 Tháng bảy 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  OvO làm đc 1/3 nản quá random luôn :)
  17 Tháng bảy 2019
 7. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Ghê , bn điểm rồi má
  17 Tháng bảy 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thấp :>
  18 Tháng bảy 2019
-->