Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu thư ngốk

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  16 Tháng bảy 2019
 2. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  bạn có thể giúp mik 1 bài tập về sinh học được k
  16 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  bạn cứ đăng lên box sinh, nếu mình làm dc mình sẽ làm, còn nếu k cũng có nhiều thành viên khác giúp bạn
  16 Tháng bảy 2019
 4. Tiểu thư ngốk
  16 Tháng bảy 2019
 5. Tiểu thư ngốk
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Bạn check lại đề nhé
  16 Tháng bảy 2019
 7. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  hồi sáng cô mk vừa chữa
  đề nó bị sai đáng ra là lk hóa trị giữa các nu
  17 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Liên kết hóa trị giữa các nu là N-2
  17 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  hèn chi đề sai hihi
  17 Tháng bảy 2019
 10. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  uk dù sao mik cũng cảm ơn bạn nka
  17 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng bảy 2019
-->