Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  CN mà công việc ngang Mod rùi
  16 Tháng bảy 2019
 2. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Chỉ có 1 buổi chiều không on mà...
  16 Tháng bảy 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Cả ngày mà chị :v
  16 Tháng bảy 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  sáng nay chị có on đó, và có xem qua 2 ht và mấy chục cái tb rồi...
  16 Tháng bảy 2019
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Sắp đến thời gian quan trọng mà
  Tụi em thảo luận được bn thứ á
  16 Tháng bảy 2019
 6. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ừ em... phải cố lên thui
  16 Tháng bảy 2019
 7. poke2476
  poke2476
  Không có thì không gọi là thế giới rồi
  16 Tháng bảy 2019
 8. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Đúng vậy
  16 Tháng bảy 2019
-->