Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Alice William

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Tới chi vậy=.=
  16 Tháng bảy 2019
 2. Alice William
  Alice William
  ahihi nhớ nên qua chơi
  16 Tháng bảy 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chị đang chờ tb của vie :<
  16 Tháng bảy 2019
 4. Alice William
  Alice William
  a à á
  16 Tháng bảy 2019
 5. Pineapple <3
  16 Tháng bảy 2019
 6. Alice William
  Alice William
  hix vậy chị ko hoan nghênh em sao
  16 Tháng bảy 2019
 7. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Có chứ :D
  16 Tháng bảy 2019
 8. Alice William
  16 Tháng bảy 2019
-->