Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Giờ em mới để ý
  Chà chà, em được hoàn thành xuất sắc cơ đấy:D
  16 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Đúng rồi đấy, chứ thế phát huy không mấy chốc đổi được áo HOCMAI
  16 Tháng bảy 2019
 3. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Cứ thế này thì 3 tháng, nhưng còn cần anh chị giúp đỡ em nhiều ạ:D
  16 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Tháng này tháng sau nữa là đủ r. :Vvvvvvvvv
  16 Tháng bảy 2019
 5. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Dạ. Ý em là 3 tháng hè :) làm CTV, chứ còn 2 tháng nữa thôi:D
  16 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Sắp làm tmod r đls
  16 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Sắp làm tmod r đó
  16 Tháng bảy 2019
 8. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  2 tháng nữa có xuất sắc thì mới tmod mà anh, ý quên 1,5 tháng nữa:D
  16 Tháng bảy 2019
-->