Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vie Hoàng

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Dứa vừa ms về đây :>
  16 Tháng bảy 2019
 2. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Lại đi lượn nắng à? :>
  17 Tháng bảy 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Đi bơi hehe
  17 Tháng bảy 2019
 4. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  À :>
  17 Tháng bảy 2019
 5. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Biết bơi ko ?
  17 Tháng bảy 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Biết chứ :3
  18 Tháng bảy 2019
 7. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Mấy kiểu ? :>
  18 Tháng bảy 2019
-->