Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  thương ai v
  17 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  17 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  thương tui hông
  17 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thôi thôi bồ tui hok thik
  kiếm ai có avt giống tui là tui thw ng đó
  17 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  trên wall của tui nha
  17 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Chí Thoại
  17 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ê sao để avt giống tui
  ơ kì thế
  17 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chứ bà nói
  17 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Chí Thoại
  19 Tháng bảy 2019