Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Alice William

 1. Phạm Thanh Bình 241206
  16 Tháng bảy 2019
 2. Alice William
  Alice William
  lm quen nha ^^
  16 Tháng bảy 2019
 3. Phạm Thanh Bình 241206
  Phạm Thanh Bình 241206
  bạn tên g??
  16 Tháng bảy 2019
 4. Alice William
  Alice William
  Alice ^^
  16 Tháng bảy 2019
 5. Phạm Thanh Bình 241206
  Phạm Thanh Bình 241206
  tên thật í
  16 Tháng bảy 2019
 6. Alice William
  Alice William
  thì tên thật mà,tên khai sinh
  16 Tháng bảy 2019
 7. Phạm Thanh Bình 241206
  Phạm Thanh Bình 241206
  bạn bao nhiêu tuổi
  16 Tháng bảy 2019
 8. Alice William
  16 Tháng bảy 2019
-->