Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  26 hết nhưng 1/8 mới công bố nà :v
  16 Tháng bảy 2019
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vì t chưa làm =))
  16 Tháng bảy 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  T nhớ giao cho m nhiều việc phết mà :v
  Tìm nhạc chưa
  16 Tháng bảy 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Rồi mà =.= Giao nhiều nhưng nó dí t chạy thì mới chạy :v
  16 Tháng bảy 2019
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Rồi m qua tìm dữ kiện với anh Quân đi :v
  16 Tháng bảy 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Qua liền ._.
  16 Tháng bảy 2019
 7. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Nói gì cũng nghe ._.
  16 Tháng bảy 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Biết sao giờ .-.
  16 Tháng bảy 2019
-->