Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi strong brave

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  16 Tháng bảy 2019
 2. strong brave
  16 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  16 Tháng bảy 2019
 4. strong brave
  strong brave
  avt ms à
  16 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  yeah. để avt cặp hok
  16 Tháng bảy 2019
 6. strong brave
  strong brave
  anh á
  16 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  16 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  16 Tháng bảy 2019
 9. strong brave
  strong brave
  chịu v
  16 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ok để e gửi link
  16 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
 12. strong brave
  16 Tháng bảy 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  sao anh sp không đổi avt với nguyệt xinh xắn kìa
  16 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  16 Tháng bảy 2019
 15. Nguyễn Chí Thoại
  16 Tháng bảy 2019
 16. strong brave
  strong brave
  bupno có ý gì kìa kkk
  16 Tháng bảy 2019
 17. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  khogn6 hiểu đâu
  16 Tháng bảy 2019
 18. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thôi khỏi khỏi 2ng hợp lại mà ns thì e ns hok lại
  16 Tháng bảy 2019
 19. strong brave
  strong brave
  anh phe cô đơn v
  16 Tháng bảy 2019
 20. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  là j hok hiểu
  16 Tháng bảy 2019
 21. strong brave
  strong brave
  con nít chưa nên hiểu đâu
  16 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  16 Tháng bảy 2019
 23. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  đang buồn nè hok bt lm j để zui hơn
  16 Tháng bảy 2019
 24. strong brave
  strong brave
  cô đơn hả cô bé
  16 Tháng bảy 2019
 25. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  đúng z buồn .....
  16 Tháng bảy 2019
 26. strong brave
  strong brave
  thui bé đừng buồn ngủ đi bé
  16 Tháng bảy 2019
 27. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ngủ j h này ah
  16 Tháng bảy 2019
 28. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mà gọi e là bé thấy kì kì
  16 Tháng bảy 2019
 29. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  xùy xùy nát thông báo
  16 Tháng bảy 2019
 30. strong brave
  strong brave
  ai cmt ở đây trước hả bupno anh thích gọi con gái là bé kkk
  16 Tháng bảy 2019
 31. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ừ thế ak nhưng sao sáng h e đợi 1ng mà hok thấy họ on hết hôm nay là chéc e nhường nick lại cho bn z
  16 Tháng bảy 2019
 32. strong brave
  16 Tháng bảy 2019
 33. strong brave
  strong brave
  nick của em bạn em sài nữa hả v:
  16 Tháng bảy 2019
 34. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hok lúc trc ai cx qutam e h mọi ng bơ e z
  nên e nhường nick lại cho bn e
  16 Tháng bảy 2019
 35. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  e chéc hok sử dụng diễn đàn hc mãi nx
  16 Tháng bảy 2019
 36. strong brave
  strong brave
  v tội bé con qá
  16 Tháng bảy 2019
 37. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  tội j đâu ah ơi e ns chắc z mà chớ còn tùy cảm xúc nx nek
  16 Tháng bảy 2019
 38. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  sáng h đợi ngtam à hông thấy ngta on hụt hẫn
  16 Tháng bảy 2019
 39. strong brave
  strong brave
  quang chứ gì chờ đi anh xem đô vật đây kkk
  16 Tháng bảy 2019
 40. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  quang hoài nha e bực ah ghê á hok rảnh nt vs ah nx
  16 Tháng bảy 2019
 41. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  đồ đáng ghét
  16 Tháng bảy 2019
 42. strong brave
  strong brave
  thế em chờ ai vậy
  16 Tháng bảy 2019
 43. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  vô hội thoại đi e ns cho
  16 Tháng bảy 2019
 44. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mà thôi hok ns đâu mệt ah lại chọc nx
  16 Tháng bảy 2019
 45. strong brave
  strong brave
  anh ko chọc
  16 Tháng bảy 2019
 46. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ra cỗ khác nt đi
  16 Tháng bảy 2019
 47. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hihi thông báo chớ j
  16 Tháng bảy 2019