Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi thaoktp@pvi.com.vn

 1. Mimi-chan
  Mimi-chan
  sao bạn
  16 Tháng bảy 2019
 2. thaoktp@pvi.com.vn
  thaoktp@pvi.com.vn
  Mình nhầm cách xưng hô
  16 Tháng bảy 2019
 3. thaoktp@pvi.com.vn
  thaoktp@pvi.com.vn
  Bạn biết gacha life ko
  16 Tháng bảy 2019
 4. Mimi-chan
  Mimi-chan
  mình ko biết
  17 Tháng bảy 2019
 5. thaoktp@pvi.com.vn
  thaoktp@pvi.com.vn
  Thế sao bạn lại có hình gacha của bạn ngay trên hồ sơ
  18 Tháng bảy 2019
 6. Mimi-chan
  Mimi-chan
  do là chị Nguyễn T. T Vy cho mình
  18 Tháng bảy 2019
 7. thaoktp@pvi.com.vn
  20 Tháng bảy 2019
-->