Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Beo1206

 1. Beo1206
  Beo1206
  Cơ mà làm bạn bao nhiêu năm mà giờ mới biết sinh nhật mày :vv
  15 Tháng bảy 2019
 2. Beo1206
  Beo1206
  Thôi đi ngủ đây :v Thế nhé .
  15 Tháng bảy 2019
 3. Tiểu Hưởng
  15 Tháng bảy 2019
 4. Beo1206
  Beo1206
  Babe :v Còn onl không ?
  16 Tháng bảy 2019
 5. Beo1206
  Beo1206
  Coi chừng đào mộ bài viết em nhé :v
  16 Tháng bảy 2019
 6. Beo1206
  Beo1206
  Em ơi '^'
  16 Tháng bảy 2019
 7. Tiểu Hưởng
  Tiểu Hưởng
  Cúc cu:>>
  16 Tháng bảy 2019
 8. Beo1206
  Beo1206
  Cẩn thận không ăn điểm cảnh cáo như t đấy :v 11 nhắc nhở chứ ít gì :<
  16 Tháng bảy 2019
 9. Beo1206
  Beo1206
  ._. Duyệt rồi đấy .
  16 Tháng bảy 2019
 10. Tiểu Hưởng
  Tiểu Hưởng
  Ờ^^
  T sẽ cẩn thận:>>
  16 Tháng bảy 2019
 11. Beo1206
  Beo1206
  Ừ :>
  16 Tháng bảy 2019