Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Beo1206

 1. Tiểu Hưởng
  15 Tháng bảy 2019
 2. Beo1206
  Beo1206
  Người đừng lặng im đến thế :v
  15 Tháng bảy 2019
 3. Tiểu Hưởng
  Tiểu Hưởng
  Mắc cừi ghê><
  15 Tháng bảy 2019
 4. Beo1206
 5. Tiểu Hưởng
  Tiểu Hưởng
  R cái nầy có j zui==
  15 Tháng bảy 2019
 6. Beo1206
  Beo1206
  Có cách đổi ava đấy :v
  15 Tháng bảy 2019
 7. Tiểu Hưởng
  Tiểu Hưởng
  Bt r:>>
  15 Tháng bảy 2019
 8. Beo1206
  Beo1206
  Mày cứ làm theo đi :v Hỏi hoài ._.
  15 Tháng bảy 2019
 9. Tiểu Hưởng
  15 Tháng bảy 2019
 10. Beo1206
  Beo1206
  ._.
  15 Tháng bảy 2019
 11. Beo1206
  Beo1206
  Thay ava đi :v
  15 Tháng bảy 2019
 12. Tiểu Hưởng
  Tiểu Hưởng
  Nên để avt ai taaa:>>
  15 Tháng bảy 2019
 13. Beo1206
  Beo1206
  Hưởng của mày :v
  15 Tháng bảy 2019