Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoa du

 1. jehinguyen
  jehinguyen
  Comt dạo đó :>
  16 Tháng bảy 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  Dạ?
  16 Tháng bảy 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  Dạo đâu mà dạo
  16 Tháng bảy 2019
 4. jehinguyen
  jehinguyen
  Comt dạo thật mà :v
  16 Tháng bảy 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  nồ
  16 Tháng bảy 2019
 6. jehinguyen
  16 Tháng bảy 2019
 7. Tungtom
  16 Tháng bảy 2019
 8. Tungtom
  Tungtom
  mi nói chi rựa tau mô có mằn rứa
  16 Tháng bảy 2019
 9. jehinguyen
  jehinguyen
  Wrong :v Phải là mi nói chi rứa tau cù mần rứa mô :v
  16 Tháng bảy 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  thanh hóa không có từ cù :D
  16 Tháng bảy 2019
 11. jehinguyen
  jehinguyen
  Là "có" đó, nói thế cho vần theo nhịp điệu, "cò" hay "cù" là một dị bản từ "có" :v Nói nhanh nó như thế//
  16 Tháng bảy 2019
 12. Tungtom
  Tungtom
  Cù mình hiểu là chọc cười
  16 Tháng bảy 2019
 13. jehinguyen
  jehinguyen
  Cũng có nghĩa đó mà :v Cù léc :v
  16 Tháng bảy 2019
 14. Tungtom
  Tungtom
  Chính xác là từ đó đó :D
  16 Tháng bảy 2019
 15. hoa du
  hoa du
  ...
  16 Tháng bảy 2019
 16. Tungtom
  Tungtom
  :V
  17 Tháng bảy 2019
 17. hoa du
  hoa du
  đọc chả hiểu cái mô giề
  17 Tháng bảy 2019
 18. Tungtom
  Tungtom
  chị bảo ở nông thôn mà không hiểu là thế nào???
  17 Tháng bảy 2019
 19. hoa du
  hoa du
  tui ở miền bắc
  17 Tháng bảy 2019
 20. Tungtom
  Tungtom
  em miền bắc mà
  19 Tháng bảy 2019
 21. hoa du
  hoa du
  Ài
  Thế e ở tỉnh nào???
  19 Tháng bảy 2019
-->