Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Alice William

 1. Giai Kỳ
  Giai Kỳ
  Lô con :V
  15 Tháng bảy 2019
 2. Alice William
  15 Tháng bảy 2019
 3. Alice William
  Alice William
  ai con m?
  15 Tháng bảy 2019
 4. Giai Kỳ
  Giai Kỳ
  Khụ khụ nữa đi rồi t gọi bằng bà cho :V Cần nữa thì t gọi bằng cụ ><
  15 Tháng bảy 2019
 5. Alice William
  15 Tháng bảy 2019
 6. Alice William
  Alice William
  thoi thoi
  15 Tháng bảy 2019
-->