Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. ireallylikehacker@gmail.com
  16 Tháng bảy 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  :D
  T đổi cho
  Mak tham gia Event của Box sinh mà lấy quà tề
  18 Tháng bảy 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Lúc đầu hứa cho Hồng 1 cây , đổi về rồi nhưng lừa hấn là Không cho nữa xong hấn nói lên nhà t trấn lột :v
  18 Tháng bảy 2019
 4. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  haha, rứa của t mô ?
  18 Tháng bảy 2019
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Chưa đổi cho m
  Mới đổi 2 cây , h đổi nữa sợ bị chưởi :v
  Bữa mô đổi cho m với Chòe 1 lượt luôn
  18 Tháng bảy 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Thieeys 7k HMCoin nữa cơ
  18 Tháng bảy 2019
 7. ireallylikehacker@gmail.com
  18 Tháng bảy 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Khó lắm , 2 tháng làm CTV đó :v
  18 Tháng bảy 2019
 9. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  t tin tưởng ở m ! Gabtte
  20 Tháng bảy 2019
-->