Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi jehinguyen

 1. N.T.Dũng
  N.T.Dũng
  uk đúng vậy
  15 Tháng bảy 2019
 2. jehinguyen
  jehinguyen
  Cậu ở đoạn nào?
  15 Tháng bảy 2019
 3. N.T.Dũng
  N.T.Dũng
  Can Lộc
  15 Tháng bảy 2019
 4. jehinguyen
  jehinguyen
  Me too :3333
  15 Tháng bảy 2019
 5. N.T.Dũng
  N.T.Dũng
  Ban ở Nghèn ak
  15 Tháng bảy 2019
 6. jehinguyen
  jehinguyen
  Ừa, ở thị trấn ^^ ~
  15 Tháng bảy 2019
 7. Tống Huy
  15 Tháng bảy 2019
 8. jehinguyen
  jehinguyen
  Hello Huy ._. Bạn Jehi đã khóa FB rồi :>>
  15 Tháng bảy 2019
 9. Tống Huy
  15 Tháng bảy 2019
 10. jehinguyen
  jehinguyen
  Huy cùng trường với bạn này à :v Kk thế giống Jehi với Sơn roài :v
  15 Tháng bảy 2019
 11. Tống Huy
  Tống Huy
  Cùng lớp :)
  15 Tháng bảy 2019
 12. jehinguyen
  jehinguyen
  Vậy thì càng giống nhau rồi :vv
  15 Tháng bảy 2019
 13. Tống Huy
  15 Tháng bảy 2019
 14. jehinguyen
  jehinguyen
  Nó tính thi môn gì không ớ :v
  15 Tháng bảy 2019
 15. Tống Huy
  Tống Huy
  Đội tuyển Toán luôn .-.
  15 Tháng bảy 2019
 16. jehinguyen
  jehinguyen
  Dấn thân sang Anh đi Huy :))))))
  15 Tháng bảy 2019
 17. Tống Huy
  15 Tháng bảy 2019
 18. jehinguyen
  jehinguyen
  Biết thầy Tùng trường Jehi không :v?
  15 Tháng bảy 2019
 19. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Ai mới nhắc tới tui đó??
  15 Tháng bảy 2019
 20. jehinguyen
  jehinguyen
  Thằng sân si =_=
  15 Tháng bảy 2019
 21. Tống Huy
  Tống Huy
  Không ._.
  15 Tháng bảy 2019
 22. jehinguyen
  jehinguyen
  Sad vậy ._.
  15 Tháng bảy 2019
 23. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  :v
  Sân si gì...Thấy kêu ngta vào thì phải xem chiện gì xảy ra chơ.
  15 Tháng bảy 2019
 24. jehinguyen
  jehinguyen
  Ai kêu m đâu =.= Nhắc có tí, t còn không thèm tag m vô :v
  15 Tháng bảy 2019
-->