Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Alice William

 1. Tungtom
  Tungtom
  chào chị em trả lời hơi chậm vì đang làm bài sắp đi học ròi T^T
  15 Tháng bảy 2019
 2. Alice William
  Alice William
  oh,ko sao ^^
  15 Tháng bảy 2019
 3. Tungtom
  15 Tháng bảy 2019
 4. Tungtom
  15 Tháng bảy 2019
 5. Alice William
  15 Tháng bảy 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  Chị hôm nay lại rảnh rỗi à?
  15 Tháng bảy 2019
 7. Alice William
  Alice William
  ừm rảnh chút ^^
  15 Tháng bảy 2019
 8. Tungtom
  Tungtom
  chị nghe chuyện cổ tích nữa hông :D
  15 Tháng bảy 2019
 9. Alice William
  Alice William
  có có
  15 Tháng bảy 2019
 10. Alice William
  Alice William
  nhưng đừng là chuyện ko hồi kết nhé :)
  15 Tháng bảy 2019
 11. Tungtom
  Tungtom
  đúng chuyện đó chị ạ:D
  15 Tháng bảy 2019
 12. Alice William
  Alice William
  :) dẹp đi cưng :)
  15 Tháng bảy 2019
 13. Tungtom
  15 Tháng bảy 2019
 14. Alice William
  15 Tháng bảy 2019
 15. Tungtom
  Tungtom
  ngồi buồn cắn móng tay
  15 Tháng bảy 2019
 16. Alice William
  Alice William
  hả?????
  15 Tháng bảy 2019
 17. Tungtom
  15 Tháng bảy 2019
 18. Alice William
  Alice William
  ''ngồi buồn cắn móng tay''???
  15 Tháng bảy 2019
 19. Tungtom
  Tungtom
  vâng
  15 Tháng bảy 2019
 20. Alice William
  Alice William
  là sao??????
  15 Tháng bảy 2019
 21. Tungtom
  15 Tháng bảy 2019
 22. Alice William
  Alice William
  thôi ko có gì ^^
  15 Tháng bảy 2019
 23. Tungtom
  15 Tháng bảy 2019
 24. Alice William
  Alice William
  ko có gì ^^
  15 Tháng bảy 2019
-->