Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Đông quá
  17 Tháng bảy 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  :v
  17 Tháng bảy 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  mình đang bận tí chưa làm bài được
  17 Tháng bảy 2019
 4. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  ??? Vô ht
  17 Tháng bảy 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  đang mắc cái
  17 Tháng bảy 2019
 6. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  :eek:
  Cái gì cơ?
  17 Tháng bảy 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  Hửm?
  17 Tháng bảy 2019
-->