Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  À mà em có cận không nè?
  14 Tháng bảy 2019
 2. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Cũng có nhưng không nặng cho lắm
  14 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  14 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Để xem des cái hình có kính cận
  14 Tháng bảy 2019
 5. temotojirimo12
  14 Tháng bảy 2019
-->