Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yu Hana

 1. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  vâng chào chị :W
  14 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  có chuyện gì không chị
  14 Tháng bảy 2019
 3. Yu Hana
  Yu Hana
  chị thấy em onl thì chào v thôi :D
  14 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  em vẫn còn nhớ cái nợ của chị đấy
  14 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chị đang nợ em
  14 Tháng bảy 2019
 6. Yu Hana
  Yu Hana
  huuuuuuuuuuuuu, đi đâu cx bị đòi nợ :(
  14 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Chí Thoại
  14 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ko thể tha
  14 Tháng bảy 2019
 9. Yu Hana
  Yu Hana
  14 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  không bít món nợ này chị phải trả
  14 Tháng bảy 2019
 11. Yu Hana
  Yu Hana
  =.=
  15 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Chí Thoại
  15 Tháng bảy 2019
 13. Yu Hana
  Yu Hana
  hê nhô
  15 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Đức Minh 123
  15 Tháng bảy 2019
 15. Nguyễn Chí Thoại
  15 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  chj ý trả mk rùi
  15 Tháng bảy 2019
 17. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  bh cứ lập ht rùi nhắn nhiều vào chj khác trả
  15 Tháng bảy 2019
 18. Nguyễn Chí Thoại
  15 Tháng bảy 2019
 19. Nguyễn Đức Minh 123
  15 Tháng bảy 2019
 20. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  16 Tháng bảy 2019
 21. Yu Hana
  Yu Hana
  no no
  16 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn Đức Minh 123
  16 Tháng bảy 2019
 23. Yu Hana
  Yu Hana
  hehe, em là đủ r
  16 Tháng bảy 2019
 24. Nguyễn Đức Minh 123
  16 Tháng bảy 2019
 25. Yu Hana
  Yu Hana
  ảnh em chị
  16 Tháng bảy 2019
 26. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  là em của chj á
  16 Tháng bảy 2019
 27. Nguyễn Đức Minh 123
  Nguyễn Đức Minh 123
  à mà có cái phần mềm nào chụp ảnh k
  16 Tháng bảy 2019
 28. Yu Hana
  Yu Hana

  0
  16 Tháng bảy 2019
 29. Nguyễn Chí Thoại
  17 Tháng bảy 2019
 30. Yu Hana
  17 Tháng bảy 2019
 31. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  trả nợ đi
  17 Tháng bảy 2019
 32. Yu Hana
  Yu Hana
  đang mệt em ơi
  17 Tháng bảy 2019
 33. Nguyễn Chí Thoại
  17 Tháng bảy 2019
-->