Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Sherlock_Holmes_

 1. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  ko sao, chị dạo này nhác chat lắm
  16 Tháng bảy 2019
 2. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Hè on ít
  Trong năm on nhiều
  16 Tháng bảy 2019
 3. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  trong năm vừa học vừa mở máy tính nên on nhiều, hè ít học hơn nên cũng ít mở máy tính hơn
  16 Tháng bảy 2019
 4. _Sherlock_Holmes_
  16 Tháng bảy 2019
 5. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Chị on rồi ?
  16 Tháng bảy 2019
 6. Nữ Thần Tự Do
  16 Tháng bảy 2019
 7. _Sherlock_Holmes_
  16 Tháng bảy 2019
-->