Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hot Boy

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  14 Tháng bảy 2019
 2. Hot Boy
  Hot Boy
  lm wen nha
  14 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  14 Tháng bảy 2019
 4. Hot Boy
  Hot Boy
  gt tr đê
  14 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hok
  bn gt trc đê
  14 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  bn lm quen thì gt trc đi
  14 Tháng bảy 2019
 7. Hot Boy
  Hot Boy
  Hế nhô!!Nickname:Hot Boy 2k7 rất zui đc lm wen với bn
  14 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mk cx 2k7
  mk cx rất vui đc gặp bn
  15 Tháng bảy 2019
 9. Hot Boy
  Hot Boy
  bn ở đâu thế
  15 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mk ở quảng ngãi
  còn bn
  15 Tháng bảy 2019
 11. Hot Boy
  Hot Boy
  ak m cũng khá gần bn đấy m ở qnam
  15 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thế ak gần nhà ổng nội mk
  15 Tháng bảy 2019
 13. Hot Boy
  Hot Boy
  ô bn ở đâu z
  15 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  chỉ bt là ở quảng nam thôi lâu lâu mới ra nên hok bt rõ địa điểm
  15 Tháng bảy 2019
 15. Hot Boy
  Hot Boy
  ồ
  15 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mà bn tên thật là j
  15 Tháng bảy 2019
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hok nickname nha
  15 Tháng bảy 2019
 18. Hot Boy
  Hot Boy
  ủa chứ tên real của m là gì z
  15 Tháng bảy 2019
 19. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ủa tên của bn sao tui bt
  15 Tháng bảy 2019
 20. Bé Kem
  Bé Kem
  đúng
  15 Tháng bảy 2019
 21. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  e cx đồng ý vs chj tên của bn đi hỏi tui
  15 Tháng bảy 2019
 22. Bé Kem
  Bé Kem
  Chính xác
  15 Tháng bảy 2019
 23. Hot Boy
  Hot Boy
  nâu nâu tên của bn í
  15 Tháng bảy 2019
 24. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  15 Tháng bảy 2019
 25. Hot Boy
  Hot Boy
  haizzzzz lạy má cho mấy ng này
  15 Tháng bảy 2019
 26. Bé Kem
  Bé Kem
  í là ai
  15 Tháng bảy 2019
 27. Hot Boy
  Hot Boy
  thui chụy thảo ra đi 2 ng gộp lại m nói hok lại
  15 Tháng bảy 2019
 28. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hỏi tên ai zậy lạ ghê
  15 Tháng bảy 2019
 29. Bé Kem
  Bé Kem
  ?????????????????????????
  15 Tháng bảy 2019
 30. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hoang mang???????
  15 Tháng bảy 2019
 31. Bé Kem
  Bé Kem
  chị hả?
  15 Tháng bảy 2019
 32. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hok hotboy á lm e hoang mang
  hỏi tên ổng mà ổng hok tl
  15 Tháng bảy 2019
 33. Hot Boy
  Hot Boy
  bé kem tên chụy hình như là thảo mà
  15 Tháng bảy 2019
 34. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  chj ấy tên thảo
  còn bn tên j
  15 Tháng bảy 2019
 35. Bé Kem
  Bé Kem
  Ukm sao ko em?
  15 Tháng bảy 2019
 36. Hot Boy
  Hot Boy
  thì ý e là chụy tránh ra 1 tí để cho tụi e nc
  15 Tháng bảy 2019
 37. Bé Kem
  Bé Kem
  15 Tháng bảy 2019
 38. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ý là đuổi chj thảo đi chỗ khác 1 tí đúng hok
  15 Tháng bảy 2019
 39. Hot Boy
  Hot Boy
  tên m xấu lắm bn ạ
  15 Tháng bảy 2019
 40. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  cứ ns đi tên thôi mà
  tên mk là nguyệt
  15 Tháng bảy 2019
 41. Hot Boy
  Hot Boy
  tên sao cute thế
  15 Tháng bảy 2019
 42. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  j mà cute hê
  tên tôi ak
  15 Tháng bảy 2019
 43. Bé Kem
  Bé Kem
  e đuổi thì cj off luôn ha
  15 Tháng bảy 2019
 44. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hok mà còn e mà chj thảo
  15 Tháng bảy 2019
 45. Bé Kem
  Bé Kem
  15h cj onl pp e
  15 Tháng bảy 2019
 46. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  15 Tháng bảy 2019
 47. View most recent comments
-->