Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Hoàng Đức Barcelona

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Sao dợ? :3
  13 Tháng bảy 2019
 2. Lê Hoàng Đức Barcelona
  Lê Hoàng Đức Barcelona
  không sao nè, có một số chuyện "nhỏ" thôi
  13 Tháng bảy 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Kể đi :3
  13 Tháng bảy 2019
 4. Lê Hoàng Đức Barcelona
  Lê Hoàng Đức Barcelona
  :v đoán đc cái kia sẽ kể
  13 Tháng bảy 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Cái này là " quà phụ " ? =_=
  13 Tháng bảy 2019
 6. Lê Hoàng Đức Barcelona
  Lê Hoàng Đức Barcelona
  cứ xem như là vậy đi ^^
  13 Tháng bảy 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Khó vậy nè TvT
  13 Tháng bảy 2019
 8. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Khó với đứa load chậm như em :v
  13 Tháng bảy 2019
 10. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nó là cả 1 vấn đề đấy :v
  13 Tháng bảy 2019
 12. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
 13. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  bởi vậy nói đi :3
  13 Tháng bảy 2019
 14. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  -_- Nói đi mà :33
  13 Tháng bảy 2019
 16. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Không à? :v
  13 Tháng bảy 2019
 18. Lê Hoàng Đức Barcelona
  Lê Hoàng Đức Barcelona
  suy nghĩ đi :v k là mất "thưởng"
  13 Tháng bảy 2019
 19. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vậy khỏi thưởng đi :v
  13 Tháng bảy 2019
 20. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
 21. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nói đi mờ :3
  13 Tháng bảy 2019
 22. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  *chìa tay* quà bé đâu nhỉ? :3
  17 Tháng bảy 2019
 23. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  quà em đâu :3
  20 Tháng bảy 2019
-->