Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Hoàng Đức Barcelona

 1. Lê Hoàng Đức Barcelona
  Lê Hoàng Đức Barcelona
  không sao nè, có một số chuyện "nhỏ" thôi
  13 Tháng bảy 2019
 2. Lê Hoàng Đức Barcelona
  Lê Hoàng Đức Barcelona
  :v đoán đc cái kia sẽ kể
  13 Tháng bảy 2019
 3. Lê Hoàng Đức Barcelona
  Lê Hoàng Đức Barcelona
  cứ xem như là vậy đi ^^
  13 Tháng bảy 2019
 4. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
 5. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
 6. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
 7. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
 8. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
 9. Lê Hoàng Đức Barcelona
  Lê Hoàng Đức Barcelona
  suy nghĩ đi :v k là mất "thưởng"
  13 Tháng bảy 2019
 10. Lê Hoàng Đức Barcelona
  13 Tháng bảy 2019
-->