Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi jehinguyen

 1. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Cj...
  12 Tháng bảy 2019
 2. jehinguyen
  jehinguyen
  Thầy Tùng ghim t với Ngọc rồi :) Muốn bọn t nỏ học nựa mà :)
  12 Tháng bảy 2019
 3. Mộc Nhãn
  12 Tháng bảy 2019
 4. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Biết rồi ak..
  12 Tháng bảy 2019
 5. jehinguyen
  jehinguyen
  Ừ, t biết rồi :) Sad cực mạnh :)
  12 Tháng bảy 2019
 6. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Nói thầy biết m đi hk chỗ khác rồi ak...
  12 Tháng bảy 2019
 7. jehinguyen
  jehinguyen
  Ý m là răng?? Học thầy Khuyến thì t học lâu rồi mà :)
  12 Tháng bảy 2019
 8. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Răng thầy lại nỏ cho...
  12 Tháng bảy 2019
 9. jehinguyen
  jehinguyen
  :> T không biết nói sao, chắc m phải tự hiểu thôi
  12 Tháng bảy 2019
-->