Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Thảo Nguyễn 緑
  12 Tháng bảy 2019
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  làm wen hơm ^^
  12 Tháng bảy 2019
 3. Thảo Nguyễn 緑
  12 Tháng bảy 2019
 4. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  ờ tớ là Vy 2k6 ^^
  12 Tháng bảy 2019
 5. Thảo Nguyễn 緑
  Thảo Nguyễn 緑
  em là Thảo 2k7 =))
  12 Tháng bảy 2019
 6. Từ Lê Thảo Vy
  12 Tháng bảy 2019
 7. Thảo Nguyễn 緑
  12 Tháng bảy 2019