Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yu Hana

 1. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Chào nớ, có chuyện chi không bạn nớ :D
  12 Tháng bảy 2019
 2. Yu Hana
  Yu Hana
  tự nhiên ưng nói chuyện với bạn nớ thôi :D
  12 Tháng bảy 2019
 3. Yu Hana
  Yu Hana
  ê
  13 Tháng bảy 2019
 4. Kirigaya Kazuto.
  13 Tháng bảy 2019
 5. Yu Hana
  Yu Hana
  chào buổi chiều :D
  13 Tháng bảy 2019
 6. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Chào buổi trưa :vvvv
  13 Tháng bảy 2019
 7. Yu Hana
  Yu Hana
  :v
  13 Tháng bảy 2019
-->