Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Ưi nek :)
  12 Tháng bảy 2019
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  em làm wen được hơm ^^
  12 Tháng bảy 2019
 3. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  >< em ở TH hả
  12 Tháng bảy 2019
 4. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Huyện nào thế e?
  12 Tháng bảy 2019
 5. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  em ở Quảng Xương ạ, chị ở huyện nào ạ
  12 Tháng bảy 2019
 6. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Chị ở Triệu Sơn, em ở Quảng gì? Nhà dì chị ở Quảng Cát nek
  12 Tháng bảy 2019
 7. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  nhà em ở Quảng Phong ạ
  12 Tháng bảy 2019
 8. Đỗ Hằng
  12 Tháng bảy 2019
-->