Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Chưa đụng đến luôn =.=
  15 Tháng bảy 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Để coi được bao lâu
  15 Tháng bảy 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Uầy :v
  15 Tháng bảy 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  T báo trước là khi m lên CTv thì m vẫn phải làm mấy việc của hổi viên
  Theo tỉ lệ 7-3 :)
  15 Tháng bảy 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thôi rồi :))
  15 Tháng bảy 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Tại m là CTV đặt cách
  Cho đến khi trình m đạt đến mức Chị Uyên thì m mới làm việc giống t đc :3
  15 Tháng bảy 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Hay thật :)) Cảm thấy hơi đắng khi nghĩ đến cái Sự kiện hằng tháng =))
  15 Tháng bảy 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  15 Tháng bảy 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Yeahhh ><
  15 Tháng bảy 2019
 10. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Quá đắng cho cương nhà ta
  15 Tháng bảy 2019
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Bởi vậy -.-
  15 Tháng bảy 2019
 12. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Uyên nhỏ nhà ta là level max, mạnh hơn cả mình luôn nhể
  15 Tháng bảy 2019
 13. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thua luôn :D
  15 Tháng bảy 2019
 14. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Gì mà đầu hàng sớm thế
  15 Tháng bảy 2019
 15. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  đâu có :>
  15 Tháng bảy 2019
 16. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Vậy sao lại thua nè
  15 Tháng bảy 2019
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thua tài làm Văn :D
  15 Tháng bảy 2019
 18. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Hiểu. Nghe nói cương chém gió xuyên dải ngân hà thôi.... Tôi đang bái phục nó đây này
  15 Tháng bảy 2019
 19. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Không à nha :v
  15 Tháng bảy 2019
 20. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Sao vậy nè
  15 Tháng bảy 2019
 21. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  2 cha nội này -.-
  15 Tháng bảy 2019
 22. Thái Minh Quân
  15 Tháng bảy 2019
-->