Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Alice William

 1. Bé Kem
  Bé Kem
  Hi
  12 Tháng bảy 2019
 2. Alice William
  Alice William
  lm quen nha ^^
  12 Tháng bảy 2019
 3. Bé Kem
  Bé Kem
  oke bn
  12 Tháng bảy 2019
 4. Alice William
  Alice William
  bạn tên gì?
  12 Tháng bảy 2019
 5. Bé Kem
  Bé Kem
  Mik tên thảo bn tên j
  12 Tháng bảy 2019
 6. Alice William
  Alice William
  Alice ^^
  12 Tháng bảy 2019
 7. Bé Kem
  Bé Kem
  tên thật nha
  12 Tháng bảy 2019
 8. Alice William
  Alice William
  thì đó là tên thật!
  12 Tháng bảy 2019
 9. Alice William
  Alice William
  tên khai sinh!
  12 Tháng bảy 2019
 10. Bé Kem
  Bé Kem
  ukm
  12 Tháng bảy 2019
 11. Alice William
  Alice William
  cậu bao nhiêu tuổi vậy?^^
  12 Tháng bảy 2019
 12. Bé Kem
  Bé Kem
  mik 14
  12 Tháng bảy 2019
 13. Bé Kem
  Bé Kem
  bn bao nhiêu tuổi?
  12 Tháng bảy 2019
 14. Alice William
  Alice William
  2k4 ^^
  12 Tháng bảy 2019
 15. Bé Kem
  Bé Kem
  ukM
  12 Tháng bảy 2019
 16. Alice William
  Alice William
  avt là cậu hả? ^^
  12 Tháng bảy 2019
 17. Bé Kem
  Bé Kem
  ko
  12 Tháng bảy 2019
 18. Alice William
  Alice William
  ai vậy?
  12 Tháng bảy 2019
 19. Bé Kem
  Bé Kem
  IDOL đó bn
  12 Tháng bảy 2019
 20. Alice William
  Alice William
  tên là gì vậy? :3
  12 Tháng bảy 2019
 21. Bé Kem
  Bé Kem
  idol thủy thanh nguyễn nha bn
  12 Tháng bảy 2019
 22. Alice William
  Alice William
  thank :3
  12 Tháng bảy 2019
 23. Bé Kem
  Bé Kem
  kcj :D
  12 Tháng bảy 2019
 24. Alice William
  12 Tháng bảy 2019
 25. Bé Kem
  Bé Kem
  ukm
  12 Tháng bảy 2019
-->