Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kinoshita Joshiro

 1. hoa du
  hoa du
  hì cảm ơn vk nhe
  ck chuẩn bị thi minigame box Sinh nên cũng sắp đổi :p
  11 Tháng bảy 2019
 2. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  vai ca vo voi chong
  11 Tháng bảy 2019
 3. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  tui co may cai dep lam nay, lay kh tui cho
  11 Tháng bảy 2019
 4. hoa du
  hoa du
  =-=
  11 Tháng bảy 2019
 5. hoa du
  hoa du
  vk ơi ck thay avt nheee
  13 Tháng bảy 2019
 6. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  dat voi t kh
  13 Tháng bảy 2019
 7. hoa du
  hoa du
  k h o n g t o t h a y a v t k i a r o i . . .
  13 Tháng bảy 2019
 8. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thế thôi!
  13 Tháng bảy 2019
 9. hoa du
  13 Tháng bảy 2019
-->