Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vie Hoàng

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  *ôm* hellooooo
  11 Tháng bảy 2019
 2. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Hở, ngạt thở, ngạt thở /OxO/
  11 Tháng bảy 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  M vẫn còn cao hơn t 5cm, ngạt kiểu???
  11 Tháng bảy 2019
 4. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Ờ nhở, tý quên :>
  11 Tháng bảy 2019
 5. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Ơ t nhớ t cất mấy cm đi theo yêu cầu của m rồi mà :>
  11 Tháng bảy 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  =.= dạo này lúc nào cũng ngáo ngáo ngơ ngơ
  11 Tháng bảy 2019
 7. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ủa cắt r hả
  11 Tháng bảy 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chắc nó mọc lại ùi á
  11 Tháng bảy 2019
 9. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Cắt đi rồi làm sao mà mọc lại được :<
  11 Tháng bảy 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  T bảo đc là đc =))))
  11 Tháng bảy 2019
 11. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Nếu thế thì nó chỉ quay lại dưới hình thức sừng được thui :<
  11 Tháng bảy 2019
 12. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Mọc sừng dưới chân????
  11 Tháng bảy 2019
 13. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Ơ m làm chân t mọc lại được á ???
  11 Tháng bảy 2019
 14. Pineapple <3
  Pineapple <3
  T bảo dc là dc mà
  11 Tháng bảy 2019
 15. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Hmmmm
  11 Tháng bảy 2019
 16. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Khoa học có thích điều này không nhỉ ? OvO
  11 Tháng bảy 2019
 17. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Đó là bí mật, ko dc phép truyền ra ngoài =))
  11 Tháng bảy 2019
 18. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Thế cơ à :< giờ mới biết khoa học trên phố nó phát triển :<
  11 Tháng bảy 2019
 19. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Ey ey, t đổi avt đây, sắp tổ chứ VLTV rồi :>
  11 Tháng bảy 2019
 20. Pineapple <3
  11 Tháng bảy 2019
-->