Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Châu Minh Vũ
  11 Tháng bảy 2019
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  lâu ko nói chuyện, nhớ tui hơm ><
  11 Tháng bảy 2019
 3. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  tui nhớ chứ
  11 Tháng bảy 2019
 4. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  ê mà bn biết cài đặt nền hơm chỉ tui đi
  11 Tháng bảy 2019
 5. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  nền gì
  11 Tháng bảy 2019
 6. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  nền tường bìa
  11 Tháng bảy 2019
 7. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  vào chỗ tên mk trên góc phải rồi bấm vào chỗ cập nhật ảnh bìa
  11 Tháng bảy 2019
 8. Châu Minh Vũ
  Châu Minh Vũ
  cảm ơn bn nhìu nha
  11 Tháng bảy 2019
 9. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  ko có gì ^^
  11 Tháng bảy 2019