Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. jehinguyen
  jehinguyen
  Hửm :3?
  10 Tháng bảy 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Title hv clb sử :>
  10 Tháng bảy 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Màu xanh grab
  10 Tháng bảy 2019
 4. jehinguyen
  jehinguyen
  Ủa sao unfl Cầy huynh rồi :<<
  11 Tháng bảy 2019
 5. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Chị nhận toàn tb Lí =.=
  11 Tháng bảy 2019
 6. jehinguyen
  jehinguyen
  Xời cài đặt tb đi :v
  11 Tháng bảy 2019
 7. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Follow lại ùi =))))
  11 Tháng bảy 2019
-->