Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lâm Minh Trúc

 1. Beo1206
  Beo1206
  Giờ mới để ý là chị tag em ._.
  11 Tháng bảy 2019
 2. Lâm Minh Trúc
  11 Tháng bảy 2019
 3. Beo1206
  Beo1206
  Lại còn cùng một dòng với các senpai khác ;;^;;
  11 Tháng bảy 2019
 4. Lâm Minh Trúc
  Lâm Minh Trúc
  Ối trời, chị thấy ai biết edit là tag thôi, đừng tự ti vậy chứ
  11 Tháng bảy 2019
-->