Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Nhớ tui hơm ^^
  10 Tháng bảy 2019
 2. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  hong nhớ lớm
  11 Tháng bảy 2019
 3. Từ Lê Thảo Vy
  11 Tháng bảy 2019
 4. Bae joo Irene
  13 Tháng bảy 2019
 5. Từ Lê Thảo Vy
  13 Tháng bảy 2019
 6. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  mà cậu tên gì, lớp mấy ?
  14 Tháng bảy 2019
 7. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  ờ tui tên Vy = tuổi cậu
  14 Tháng bảy 2019
 8. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  à, làm wen ha
  17 Tháng bảy 2019
-->