Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ủa chị diemlinhphuong cũng chơi free fire à
  12 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  12 Tháng bảy 2019
 3. diemlinhphuong
  diemlinhphuong
  sao hỏi thế
  12 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  mà em hỏi đấy chị có chơi không nhỉ
  12 Tháng bảy 2019
 5. diemlinhphuong
  diemlinhphuong
  có chơi thử 1 lần^^
  12 Tháng bảy 2019
 6. diemlinhphuong
  diemlinhphuong
  rồi bỏ luôn:D
  12 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  vậy chơi được hông
  12 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  í em là chị chơi được hông
  12 Tháng bảy 2019
 9. diemlinhphuong
  diemlinhphuong
  cx tạm
  12 Tháng bảy 2019
 10. diemlinhphuong
  diemlinhphuong
  mà chị bỏ lâu r nên quên luôn cách chơi
  12 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  vậy mẹ chị cho chơi game hơm
  12 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  quên rồi à
  12 Tháng bảy 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tải lại chơi đi chị mới vô chơi mà vô trận bắn toàn là bot không à
  12 Tháng bảy 2019
 14. diemlinhphuong
  diemlinhphuong
  mẹ cấm r em:D
  12 Tháng bảy 2019
 15. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  cấm ?? sao chị giống em thế
  12 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  mỗi khi mẹ em ra đường là em mới chơi được
  12 Tháng bảy 2019
 17. diemlinhphuong
  12 Tháng bảy 2019
 18. diemlinhphuong
  diemlinhphuong
  đồng cảnh ngộ^^
  12 Tháng bảy 2019
 19. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  buồn tênh.....
  12 Tháng bảy 2019
 20. diemlinhphuong
  12 Tháng bảy 2019
 21. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  vậy hiện tại chị chơi game gì nhỉ
  12 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  alo chị hiện tại có game gì chơi ko
  12 Tháng bảy 2019
 23. diemlinhphuong
  diemlinhphuong
  Cũng có thể coi là không:> p/s maybe
  13 Tháng bảy 2019
 24. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  vậy nếu có thể thì chị chơi game gì nhỉ
  13 Tháng bảy 2019
-->