Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Alice William

 1. Trần Minh Ngọc
  10 Tháng bảy 2019
 2. Alice William
  Alice William
  lm quen nha
  10 Tháng bảy 2019
 3. Trần Minh Ngọc
  10 Tháng bảy 2019
 4. Alice William
  Alice William
  bạn tên gì?
  11 Tháng bảy 2019
 5. Trần Minh Ngọc
  Trần Minh Ngọc
  Tên tớ là Ngọc..
  23 Tháng chín 2019