Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Mimi-chan
  Mimi-chan
  Hi^^
  10 Tháng bảy 2019
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  làm wen hơm ><
  10 Tháng bảy 2019
 3. Mimi-chan
  Mimi-chan
  tất nhiên rồi
  10 Tháng bảy 2019
 4. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Tớ là Vy 2k6 ^^
  10 Tháng bảy 2019
 5. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  cậu thì seo tar
  12 Tháng bảy 2019
 6. Mimi-chan
  Mimi-chan
  em là Hạ 2k7
  12 Tháng bảy 2019
 7. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  ờ em ở đâu
  12 Tháng bảy 2019
 8. Mimi-chan
  Mimi-chan
  Quy Nhơn, còn chị
  12 Tháng bảy 2019
 9. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  chị ở Thanh Hóa
  12 Tháng bảy 2019
 10. Mimi-chan
  Mimi-chan
  nóng không chị
  12 Tháng bảy 2019
 11. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  nóng lắm luôn ý
  13 Tháng bảy 2019
-->