Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi shannonle2708

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  10 Tháng bảy 2019
 2. shannonle2708
  shannonle2708
  sai chính tả một chi tiết nhỏ :)
  13 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  mong là sẽ không bị trừ nhiều
  13 Tháng bảy 2019
 4. shannonle2708
  shannonle2708
  đến chết mất thôi :(
  13 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  tao thấy kì này nhiều người có khiếu viết tham gia hơn 2017 đó
  13 Tháng bảy 2019
 6. shannonle2708
  shannonle2708
  đi chết đây khỏi thi thố gì hết :(
  13 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  ko sao mà, mà hình như ông Nghĩa k thi
  13 Tháng bảy 2019