Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. kanna kamui
  kanna kamui
  Tui không nhớ nữa,
  9 Tháng bảy 2019
 2. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Nghi ngờ
  9 Tháng bảy 2019
 3. kanna kamui
  kanna kamui
  Haha, đùa thôi
  10 Tháng bảy 2019
 4. kanna kamui
  kanna kamui
  Là sơn dầu chứ không phải là màu nước đâu
  10 Tháng bảy 2019
 5. Tín Phạm
  10 Tháng bảy 2019
 6. kanna kamui
  kanna kamui
  Vẽ sơn dầu khó lắm đấy
  10 Tháng bảy 2019
 7. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Thì nói gì đâu, họa sĩ
  10 Tháng bảy 2019
 8. kanna kamui
  10 Tháng bảy 2019
 9. kanna kamui
  kanna kamui
  Ông cũng vẽ đẹp mà
  10 Tháng bảy 2019
 10. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Ko có màu
  10 Tháng bảy 2019
 11. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Có Copic Marker thì vẽ đẹp biết bao
  10 Tháng bảy 2019
 12. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Chỉ có điều, giá nó trên 2 triệu :(
  10 Tháng bảy 2019
 13. kanna kamui
  kanna kamui
  Cái đó nghe nói xịn lắm, vẽ êm luôn
  10 Tháng bảy 2019
 14. kanna kamui
  kanna kamui
  Sao nghe ông nói thấy nó đắt dữ
  10 Tháng bảy 2019
 15. Tín Phạm
  10 Tháng bảy 2019
 16. kanna kamui
  kanna kamui
  Hú la la la la la lá la
  10 Tháng bảy 2019
-->