Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Trương Văn Trường Vũ
  9 Tháng bảy 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Khách sáo thế .-.
  9 Tháng bảy 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  làm người lịch sự :)
  9 Tháng bảy 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  =.= m thì lịch sự chi
  9 Tháng bảy 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  có mà .-. lúc mới gặp m :D
  9 Tháng bảy 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Đang chán á, có gì chơi ko
  9 Tháng bảy 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  9 Tháng bảy 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Dạo này m hay bận ghê :<
  9 Tháng bảy 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  9 Tháng bảy 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Cbi event?
  9 Tháng bảy 2019
 11. Trương Văn Trường Vũ
  9 Tháng bảy 2019
-->