Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫

 1. hoa du
  hoa du
  =-=
  đc hẳn 1 chữ
  sao lúc đỏ ko qua kêu ý Kid
  9 Tháng bảy 2019
 2. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  hội thoại có hỏi thăm mà
  9 Tháng bảy 2019
 3. hoa du
  hoa du
  hứ
  bạn với chả bè
  đại ka lần tới e đổi màu khác mới hẳn luôn
  nhớ qua chúc mừng
  9 Tháng bảy 2019
 4. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  quên cho chữ"nổi đằng sau vàng
  9 Tháng bảy 2019
 5. hoa du
  hoa du
  =-=
  vàng ròng nhé
  not vàng nổi
  9 Tháng bảy 2019
 6. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  9 Tháng bảy 2019
 7. hoa du
  hoa du
  4 số lận
  9 Tháng bảy 2019
 8. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  ái chà 99,99% là bã thức ăn thải + 0,01 là màu vàng :V
  9 Tháng bảy 2019
 9. hoa du
  hoa du
  =-=
  nghiệp mà
  9 Tháng bảy 2019
 10. The❀Fire♠Swordᵛᶥᶯᶣ††♥♥♥✿♫
  9 Tháng bảy 2019
 11. hoa du
  hoa du
  hàng xịn đấy
  cấm bày đặt linh tinh màu này
  9 Tháng bảy 2019
 12. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  cái gì đây. sao ......
  9 Tháng bảy 2019
 13. hoa du
  hoa du
  đổi nick
  9 Tháng bảy 2019
 14. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  sang nick nào đấy
  9 Tháng bảy 2019
 15. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  à dồi!, cũ
  9 Tháng bảy 2019
 16. hoa du
  hoa du
  vào ht xem
  9 Tháng bảy 2019
-->