Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  wow ai đó tar
  8 Tháng bảy 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  1 bạn nào đó của khối 7 nè
  8 Tháng bảy 2019
 3. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  có 8 bạn liền :v
  8 Tháng bảy 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  biết bạn nào đấy :'))
  8 Tháng bảy 2019
 5. Từ Lê Thảo Vy
  8 Tháng bảy 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  M yên nha Cương :3
  8 Tháng bảy 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ừa, t im :p
  8 Tháng bảy 2019
 8. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  khi nào có kết quả ạ
  8 Tháng bảy 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  thứ 3 đó Vy
  8 Tháng bảy 2019
 10. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Ngày mai đó
  8 Tháng bảy 2019
 11. Từ Lê Thảo Vy
  8 Tháng bảy 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Lo không? :D
  8 Tháng bảy 2019
 13. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Vy thì không phải lo đâu em
  Có Cương thôi :<
  8 Tháng bảy 2019
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Oe :'<<
  8 Tháng bảy 2019
 15. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Làm hết sức rồi, lo gì:p
  8 Tháng bảy 2019
 16. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Không lo rớt, chỉ lo đậu mà thấp điểm thôi
  8 Tháng bảy 2019
 17. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Tâm trạng lúc nào cũng cứ phải thoải mái như vầy chứ ;3
  8 Tháng bảy 2019
 18. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Không nổi @@
  8 Tháng bảy 2019
 19. Từ Lê Thảo Vy
  8 Tháng bảy 2019
 20. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Ai zị
  8 Tháng bảy 2019
 21. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Mai sẽ biết ^^
  8 Tháng bảy 2019
 22. temotojirimo12
  temotojirimo12
  uk sao thấy hắt hiu quá
  8 Tháng bảy 2019
 23. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  mấy người hình như đậu roài -.-
  8 Tháng bảy 2019
 24. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  hình như thoi mừ
  8 Tháng bảy 2019
 25. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  hehe :> Em chắc đậu rồi :3
  8 Tháng bảy 2019
 26. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ghim nha =))
  8 Tháng bảy 2019
 27. Từ Lê Thảo Vy
  8 Tháng bảy 2019
 28. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ghim Nhi ấy
  8 Tháng bảy 2019
 29. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Em vô tội :3
  8 Tháng bảy 2019
 30. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ừa, vô số tội í :3
  8 Tháng bảy 2019
 31. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Mấy bạn cứ thảo luận làm mình lên cơn đau tim...-.-
  8 Tháng bảy 2019
 32. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Đau gì
  Mai là hết đau liền
  8 Tháng bảy 2019
 33. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  đau thì đc gì?
  8 Tháng bảy 2019
 34. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Đợi tới mai thì chắc cũng tèo...:p
  8 Tháng bảy 2019
-->