Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bé Thỏ

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Ngày mai sẽ công bố điểm em nhé
  8 Tháng bảy 2019
 2. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  thank you chị nha
  8 Tháng bảy 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Không có gì em nhé ^^
  8 Tháng bảy 2019
 4. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  chị biết điểm của các bn chưa ạ
  8 Tháng bảy 2019
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Chị biết cả rồi em nhé, trừ những bạn chưa nộp bài hoặc chưa chấm thôi
  8 Tháng bảy 2019
 6. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  chị bít của em chưa ạ?
  8 Tháng bảy 2019
 7. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Rồi em nhé
  8 Tháng bảy 2019
-->