Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Alice William

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Lấy lại nick r hả?
  8 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  8 Tháng bảy 2019
 3. Alice William
  Alice William
  hông,nick khác đó chị :3
  8 Tháng bảy 2019
 4. Pineapple <3
  8 Tháng bảy 2019
 5. Alice William
  8 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Chí Thoại
  8 Tháng bảy 2019
 7. Alice William
  8 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  8 Tháng bảy 2019
 9. Alice William
  8 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Chí Thoại
  9 Tháng bảy 2019
-->